Fibular Hemimelia

Hemimelia – wada wrodzona polegająca na jedno lub obustronnym niedorozwoju dystalnej części kończyny dolnej lub górnej. Kość dotknięta wadą może być skrócona lub zupełnie się nie wykształcić, wówczas wada może być nazywana aplazją. Wyróżnia się hemimelię poprzeczną i podłużną.

Hemimelia poprzeczna oznacza wrodzony brak części kończyny (w odróżnieniu od amelii, w której cała kończyna jest nieobecna). Klinicznie jest podobna do stanu po amputacji (stąd bywa nazywana "wrodzoną amputacją"). Hemimelia podłużna oznacza częściowy brak jednego z elementów kończyny w osi podłużnej (w fokomelii nie występuje całkowity brak części kończyny). W uproszczeniu jest to niedorozwój i skrócenie kości budującej kończynę.

 

Wada najczęściej dotyczy kości:

  • strzałkowej – hemimelia strzałkowa (ang. fibular hemimelia),
  • piszczelowej – hemimelia piszczelowa (ang. tibial hemimelia),
  • promieniowej – hemimelia promieniowa (ang. radial hemimelia).
  • łokciowej – hemimelia łokciowa (ang. ulnar hemimelia).

 

źródło: wikipedia

Przekaż swój 1% na leczenie Kubusia

Przekaż swój 1% na leczenie Adasia! 

KRS: 0000037904

 

W polu "Cel szczegółowy 1%" wpisz:

28196 Smolik Adam wnuk Bożeny